Ấn độ tăng cường hội nhập kinh tế với châu Á

    Báo VTC News
    Gốc

    Trong hai ngày 12-13/11, tại thủ đô Niu Đêli đã diễn ra Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về hội nhập kinh tế với chủ đề "Hội nhập kinh tế châu Á: Tiến tới một cộng đồng kinh tế châu Á".

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/223034/Default.aspx