Ấn Độ tăng cường an ninh trước Ngày Cộng hòa

    Gốc

    Trước Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào 26/1, công tác bảo vệ an ninh tại thủ đô Niu Đêli được thắt chặt ở mức cao nhất đề phòng nguy cơ khủng bố.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/233572/Default.aspx