Ấn Độ: Nhiều nhà đầu tư tự tử vì thua lỗ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tháng 10, số lượng những vụ tự tử liên quan đến thua lỗ tài chính khiến người ta lo ngại nhiều hơn về tình trạng nhà đầu tư dễ chịu tổn thương từ việc thị trường tăng trưởng nóng và tín dụng dễ dàng.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=108118