Ấn Độ: Không “ưng” xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - 14 chiếc xe tăng Arjun đã được chuyển cho Lực lượng Bộ binh Ấn Độ để tiến hành thử nghiệm trong năm ngoái nhưng nó đã bị trả lại nhà sản xuất - Cơ quan nghiên cứu và phát triển phương tiện chiến đấu (CVRDE) thuộc DRDO - vì có “hàng tá” những khiếm khuyết.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=74978