Ấn Độ: Cái nôi của nguồn nhân lực kỹ thuật cao

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thời gian qua, cùng với sự vươn lên mạnh mẽ của các quốc gia châu Á, nhiều nước ở châu lục này đã đạt được những thành công lớn trong lĩnh vực phát triển giáo dục. Trong số đó, Ấn Độ được coi là điển hình về tiến bộ nhanh chóng trong giáo dục đại học.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/171758