Ai là người bạn quan tâm nhất trong năm 2011?

  Gốc

  hoahoctro.vn - Theo bạn những nhân vật Việt Nam nào đã thực sự tạo dấu ấn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội?

  5 nhân vật mà bạn bình chọn nhiều nhất trên website hoahoctro.vn, svvn.vn và facebook.com/hoahoctro.vn sẽ gặp lại bạn trên báo Sinh Viên Việt Nam Tết Nhâm Thìn 2012.

  Thời gian bình chọn được tính từ 16/11 đến 28/11.

  SVVN

  Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/metrotin/ai_la_nguoi_ban_quan_tam_nhat_trong_nam_2011-100-11564.hht