ADB sẽ tập trung vào khu vực tư nhân và môi trường

    2 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) quyết định sẽ áp dụng chính sách mới đối với châu Á, theo đó sẽ hỗ trợ hơn nữa cho những dự án của khu vực tư nhân và lĩnh vực môi trường.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/245024/Default.aspx