9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện

Tới thời điểm này, 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Tại đại hội, cùng với đánh giá kết quả thực hiện công tác Mặt trận Tổ quốc cấp huyện trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, đại hội cũng đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá cần thực hiện trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

 Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

Đặc biệt, đại hội MTTQ cấp huyện đã dân chủ hiệp thương bầu 531 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố khóa mới đảm bảo đúng quy trình, cơ cấu và trình độ.

Theo đánh giá, đại hội MTTQ cấp huyện hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, dự kiến vào trung tuần tháng 7/2024.

 Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại không gian Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương tại không gian Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bát Xát.

Việc tổ chức đại hội MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, Nhân dân về vị trí, vai trò của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/99-huyen-thi-xa-thanh-pho-hoan-thanh-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-mttq-viet-nam-cap-huyen-post384529.html