Mặt trận Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2019

Mặt trận Ninh Thuận triển khai nhiệm vụ năm 2019

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 bế mạc

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15 bế mạc

Hà Nam hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam

Hà Nam hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam

Chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc

Chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc

Nhân rộng cách làm hay trong phong trào thi đua

Nhân rộng cách làm hay trong phong trào thi đua

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2018

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2018

Tổng kết Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung

Tổng kết Cụm thi đua MTTQ các tỉnh Duyên hải miền Trung

Triển khai nghiêm túc chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

Triển khai nghiêm túc chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Liêu Ninh

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội

Khẳng định vai trò của Mặt trận trong đời sống xã hội

Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp huyện Mỹ Xuyên

Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp huyện Mỹ Xuyên

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Chính hiệp TP. Bắc Kinh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc với Chính hiệp TP. Bắc Kinh

Cà Mau: Xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình hiệu quả

Cà Mau: Xây dựng, nhân rộng trên 1.000 mô hình hiệu quả

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Phú Thiện (Gia Lai)

BẢN TIN MẶT TRẬN: Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Phú Thiện (Gia Lai)

Gia Lai: Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Phú Thiện

Gia Lai: Đại hội đại biểu MTTQ thị trấn Phú Thiện

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo cuộc sống của người dân

BẢN TIN MẶT TRẬN: Phát triển kinh tế nhưng phải đảm bảo cuộc sống của người dân

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành đúng tiến độ

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành đúng tiến độ

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Làm kỹ quy trình, hàng chục xã có chủ tịch UBMTTQ mới

Mời đọc Tinh hoa Việt số 87, phát hành ngày 10/11/2018

Mời đọc Tinh hoa Việt số 87, phát hành ngày 10/11/2018

Phổ biến kiến thức pháp luật thiết thực tới người làm Mặt trận

Phổ biến kiến thức pháp luật thiết thực tới người làm Mặt trận

Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội

Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội

BẢN TIN MẶT TRẬN: Minh bạch chính sách kinh tế

BẢN TIN MẶT TRẬN: Minh bạch chính sách kinh tế

Minh bạch chính sách kinh tế

Minh bạch chính sách kinh tế

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lựa chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát

BẢN TIN MẶT TRẬN: Lựa chọn vấn đề người dân quan tâm để giám sát