70 giờ xuyên đêm chạy tiếp sức đưa Cờ Quyết chiến - Quyết thắng đến Điện Biên Phủ

Sau 70 giờ chạy tiếp sức, vượt qua 844km, 10 vận động viên đã đưa Cờ Quyết chiến - Quyết thắng từ Quảng Bình đến Điện Biên Phủ.

Nguyễn Hoàn

Hà Thắng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/70-gio-xuyen-dem-chay-tiep-suc-dua-co-quyet-chien-quyet-thang-den-dien-bien-phu-1922404132301573.htm