7 giải pháp bình ổn thị trường thuốc

    Gốc

    (NLĐ) – Ghi nhận gần đây của Bộ Y tế về tình hình giá thuốc cho thấy chỉ số giá của nhóm hàng y tế, dược phẩm là 1,87%, đứng thứ 9/10 nhóm hàng chủ yếu. Để bình ổn thị trường thuốc, Bộ Y tế đã trình Thủ tướng 7 giải pháp.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/220925.asp