7 cách chế ngự stress

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    Sống trong thời hiện đại có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải đối mặt với trạng thái căng thẳng tinh thần (stress). Đôi khi stress là một động lực tích cực thúc đẩy chúng ta tiếp bước. Nhưng stress nhiều lúc cũng khiến chúng ta suy kiệt thật sự.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/54477/default.aspx