60 tỉnh, thành và đơn vị trực thuộc đã tổ chức xong Đại hội Đoàn

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáng 6.11, T.Ư Đoàn đã giới thiệu Đại hội (ĐH) đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cuộc giao ban lãnh đạo báo chí của Ban Tuyên giáo T.Ư và Bộ Thông tin - Truyền thông. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Lam cho biết, đến nay, hầu hết các địa phương trong cả nước đã tổ chức xong ĐH Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện; có 60 địa phương đã tiến hành xong ĐH Đoàn cấp tỉnh.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/11/7/214974.tno