5 nguyên tắc "vàng" khi sắp xếp vật dụng trong nhà

    Gốc

    Việc xắp đặt nội thất có thể ví như thổi hồn vào một thể xác có sẵn. Chính nhờ các thành phần phụ như bàn, ghế, chậu hoa, tranh ảnh, tượng...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/02/28/101506/1692