5 kịch bản cho vụ Yahoo - Microsoft

    4 đăng lạiGốc

    5 kịch bản có thể xảy ra cho "cuộc chiến" đang diễn ra giữa Yahoo và Microsoft, cũng như mặt lợi và hại của mỗi tình huống...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=16&home=detail&id=c5156b105e4000&page=category