4 nhiệm vụ cấp bách

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Ngày 18-3, UBND thành phố đã có Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND gửi giám đốc các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/162187