4/10, Bảo Việt tổ chức đại hội cổ đông

    4 đăng lạiGốc

    Theo kế hoạch, đại hội cổ đông sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 4/10/2007 tại Hà Nội...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=3b2f77b4925014&page=category