35 tỷ đồng đầu tư trại chăn nuôi gà

    Báo VTC News
    Gốc

    Công ty TNHH Hùng Nhơn đã đưa vào hoạt động trại chăn nuôi gà Thùy Thảo có quy mô lớn nhất Việt Nam, với kinh phí xây dựng hơn 35 tỷ đồng, tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/240908/Default.aspx