35 con nghiện sa lưới trong 6 giờ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Tháng 12-2007, cầu Thủ Thiêm được thông xe kỹ thuật nối đôi bờ Q2 và Q. Bình Thạnh. Bắt đầu từ đây một tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ được hình thành tại khu vực cầu. Qua xác minh, CA thấy nổi lên đối tượng...

    Nguồn Đầu Tư: http://www7.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.7035846987/mlnews.2008-02-20.1803180572