34 doanh nghiệp ký thỏa thuận đào tạo với các trường đại học

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Mười trường đại học và hai trường cao đẳng đã ký thỏa thuận với 34 doanh nghiệp, cam kết hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu của doanh nghiệp và phối hợp trong hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=109294&sub=74&top=41