3 năm thực hiện đề án kinh tế ban đêm

Sau 3 năm thực hiện Đề án Phát triển kinh tế ban đêm, một số bộ, ngành và địa phương của Việt Nam đã bắt tay triển khai các mô hình thí điểm phát triển sản phẩm dịch vụ ban đêm tuy nhiên hiệu quả chưa cao. Đây là nhận định được đưa ra tại Hội thảo tình hình, kết quả 3 năm thực hiện đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam tổ chức chiều này (29/11) tại Hà Nội.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/3-nam-thuc-hien-de-an-kinh-te-ban-dem-102940.htm