2012: Một phần tư hành tinh sẽ "online"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo dự đoán của Jupiter Research, một phần tư dân số thế giới sẽ được kết nối Internet trong vòng 4 năm tới.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=52&NewsId=71961