2,95 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng

  Theo Tổng cục Du lịch, tháng 11/2022, Việt Nam đón 569,9 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 23,2% so với tháng trước. Lượng khách nhiều nhất đến từ Hàn Quốc, các thị trường châu Âu, Ấn Độ tăng trưởng mạnh.

   Hơn 70% khách quốc tế đến Việt Nam từ khu vực châu Á (Ảnh: T.L)

  Hơn 70% khách quốc tế đến Việt Nam từ khu vực châu Á (Ảnh: T.L)

  Trong tổng số 2,95 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 11 tháng năm 2022, có 2,1 triệu lượt đến từ khu vực châu Á (chiếm 70,3%); 0,42 triệu từ châu Âu (11,1%); 0,32 triệu từ châu Mỹ (chiếm 10,9%); 0,13 triệu từ châu Úc (4,4%) và 0,01 triệu từ châu Phi (0,3%). Khách Hàn Quốc đóng góp 37% tổng số khách châu Á; Đông Nam Á đóng góp 34,7%.

  Tháng 11/2022, Việt Nam đón 27 nghìn khách từ Ấn Độ, tăng 31% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 109 nghìn lượt, xếp thứ 9 trong 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng khách đạt bình quân 49%/tháng.

  Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, lượng khách nội địa tháng 11/2022 ước đạt 4,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 3 triệu lượt khách có lưu trú. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, tổng số khách nội địa đạt 96,3 triệu lượt.

  Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng năm 2022 ước đạt 456,7 nghìn tỷ đồng./.

  A.T (tổng hợp)

  Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/295-trieu-luot-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-11-thang-117927.html