2.000 tỷ đồng trái phiếu của Vincom được bán hết

    Báo VnEconomy
    2 đăng lạiGốc

    2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ của VIC đã được bán hết cho các nhà đầu tư...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=933baf50a7abe6&page=category