18 nhãn hiệu mũ bảo hiểm hợp chuẩn

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    18 nhãn hiệu mũ bảo hiểm (gồm 56 kiểu loại mũ) của 14 doanh nghiệp đã chứng nhận hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 2:2008/BKHCN là: Chita, Omono, Safe, Honda, Protec, Kano, Sankyo, Star, Smart, Sava, Nipa, Osakar, Vimax, Việt Nhật, Azura, Dulex, Amotor, VR-1.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/11/103455.cand