17.000 tỉ đồng bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- Ngân hàng Phát triển VN (VDB) cho biết hiện đang thẩm định 322 hồ sơ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại (NHTM) theo Quyết định số 14/2009 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền đề nghị bảo lãnh 5.675 tỉ đồng.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090519121839602P0C1014/17000-ti-dong-bao-lanh-tin-dung-doanh-nghiep.htm