12 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Trong số gần 200 trường ĐH, CĐ đã công bố điểm thi tuyển sinh năm 2008, tính đến chiều 4-8 đã có 12 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 và 29 thủ khoa được làm tròn điểm 30.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/176065