12 năm gặp lại con gái bị lừa bán sang TQ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Vay được 10 triệu đồng từ việc thế chấp nhà cửa, lão nông Hà Văn Hà khăn gói sang Trung Quốc để tìm con gái theo địa chỉ ghi trên lá thư. Ông được bà San, người đàn bà từng có hoàn cảnh như ông giúp đỡ và tìm được cô con gái lớn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=71414