12 đơn vị Quân đội được phong tặng danh hiệu Anh hùng

    Gốc

    9 đơn vị Quân đội vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và 3 đơn vị được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/88774.cand