11 dự án tại Hà Nội dừng và giãn tiến độ

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Từ đầu năm 2008 đến nay, Hà Nội đã xem xét, đình hoãn, dừng triển khai 11 dự án...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=df9cbbedf69a3a&page=category