100 triệu USD xây dựng cầu Sài Gòn 2

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Từ nay đến năm 2010, TP.HCM sẽ hoàn thành những dự án lớn xây dựng trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Đồng Nai...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/13/085851/6480