100ºS Rock Bar: chương trình nhạc hội "Vòng tay lớn mãi"

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Đêm 27/12/2008, tại ĐH Văn Hóa, Hà Nội, mạng xã hội Tầm Tay http://tamtay.vn cùng máy tìm kiếm Xa Lộ http://xalo.vn tổ chức nhạc hội “Vòng tay lớn mãi 100oS Rock Bar”.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12610&chnlid=23&t=pcolarticle