“10 ngày đặc biệt vì khách hàng” của CMS

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Chương trình “10 ngày vì khách hàng” của CMS diễn ra theo 3 đợt, mỗi đợt thực hiện từ 20 đến 25 tỉnh thành phố và được bắt đầu từ ngày 6/4 đến 15/5/2009.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13626&chnlid=16&t=pcolarticle