10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và những con số đáng chú ý

    Trong 10 năm qua, Đảng đã kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

    Kim Anh - Bảo Nhi/VOV.VN

    Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/10-nam-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-va-nhung-con-so-dang-chu-y-post953556.vov