10% máy chủ DNS vẫn bị lỗi

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Theo một cuộc khảo sát toàn cầu, vài tháng sau khi sửa lỗi, hơn 10% máy chủ DNS vẫn bị thương tổn trước các cuộc tấn công “đầu độc bộ nhớ cache” (cache-poisoning).

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12083&chnlid=20&t=pcolarticle