10 kiểu tận dụng bo mạch chủ "hết đát"

    Gốc

    Nếu mainboard ngừng hoạt động, bạn đừng vội vứt đi mà nên tìm cách tái chế, ví dụ làm thành cúc áo, ví đựng danh thiếp hay bìa cho cuốn vở ôm trước ngực để gây sự chú ý cho một cô gái xinh đẹp trên xe bus.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/148792