10 doanh nghiệp TP.HCM nhận giải thưởng Chất Lượng Việt Nam

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Sáng 21/12/2007, sở KHCN TP.HCM và cục TC-ĐL-CL TP.HCM đã công bố 10 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.HCM vinh dự đạt giải thưởng Chất Lượng Việt Nam.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8687&t=pcolarticle