1.700 người dân phải đi cầu tạm vì cầu chính bị mất ốc

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Vì Thắng và Ngân trộm ốc hãm cáp treo của cầu Minh Lương khiến cầu bị sập, hơn 1.700 người dân 4 bản muốn vào xã Minh Lương phải đi qua một cây cầu tạm bằng các mảnh gỗ ghép lại với nhau.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86897.cand