Zune cho phép vừa nghe nhạc vừa chơi game

    Gốc

    Ngoài ra, game trên Zune cũng có hệ thống chơi nhiều người theo kết nối không dây (cả Internet lẫn kết nối trong phạm vi gần Ad-hoc).

      Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Cong-nghe/2008/02/3B9AE255