Yếu tố khoa học và thực tế trong các chế định

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - “Nói chung” là cách nói dễ nhất về... mọi lĩnh vực. Chế tài qui định một cách chung chung cũng là thứ chế định dễ “ra” nhất nhưng thường làm khó, làm khổ người thực hiện. Và đây chính là cơ sở cho các loại “lách”.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/155779