Yêu cầu tăng cường công tác kiểm định dịp Tết

Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu trung tâm đăng kiểm xe cơ giới toàn quốc tăng cường công tác kiểm định và có chế độ động viên đăng kiểm viên kịp thời.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/yeu-cau-tang-cuong-cong-tac-kiem-dinh-dip-tet-67290.htm