Xung trận liên tiếp

    Gốc

    Không biết từ bao giờ việc "lục đục" suốt đêm được xem là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ khỏe mạnh của cuộc sống gối chăn. Nhiều cặp phải bở hơi tai để đáp ứng được tiêu chuẩn. Vì thế, có không ít huyền thoại lẫn dị bản trong việc xung trận liên tiếp

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/suc-khoe/221286.asp