Xuất khẩu hàng hóa: Góc lưu ý cảnh báo lừa đảo thương mại

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam vừa đăng thông tin lưu ý cảnh báo lừa đảo đối với các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa.

Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam cho hay, theo www.complaintsboard.com, một số doanh nghiệp sau đây có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị doanh nghiệp thận trọng khi giao dịch với các doanh nghiệp này. Đối với khách hàng mới giao dịch lần đầu, có thể nhờ Thương vụ Việt Nam tại nước sở tại kiểm tra thông tin doanh nghiệp nhập khẩu.

Xuất khẩu hàng hóa: Góc lưu ý cảnh báo lừa đảo

Xuất khẩu hàng hóa: Góc lưu ý cảnh báo lừa đảo

Danh sách cụ thể các doanh nghiệp như sau:

Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Yejd Al Taam
Công ty TNHH Thương mại Ardh Al Nakheel Sharjah
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Regal Plus
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Royal Deluxe
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Oral Star
Freshbazaar (Không có công ty)
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Dar Al Nukhba
Công ty TNHH sáng tạo Minsa
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Galaxy Delight Xuất nhập khẩu
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Năm Sông
Công ty TNHH Dịch vụ Cung cấp Thực phẩm Abid
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Arshmaan
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Organicaa
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Oral Star
Công ty TNHH Bán buôn Hàng hóa EZY
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Thiên Nhiên Xanh
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Green Cell
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Thiên Nhiên Xanh
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Sohaz
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Bab Al Shams
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Nho Xanh
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Shahnoor
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Sky Link
Công ty TNHH Bán buôn Hàng hóa Syahm
Công ty TNHH Bán buôn Hàng hóa Thế kỷ Sáng
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Shorooq Al Deira
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Nhà Xanh
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Marhaba Mới
Agro Link Thương mại Thực phẩm FZE
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Blue Bay
Công ty TNHH Thương mại Rau quả Zafar Iqbal
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Wadi Al Zain
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Evergreen
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm và Cá Muhammad Asim
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Tháp Xanh
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Makhmali
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm Najmat Al Maizan
Công ty TNHH Thương mại Thực phẩm ACP
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Wahat Al Rawahil
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Salat Al Ahlam

Nguyễn Hạnh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xuat-khau-hang-hoa-goc-luu-y-canh-bao-lua-dao-thuong-mai-321810.html