Xuất cấp 647,3 tấn hạt giống lúa hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi

  Báo Quảng Ngãi
  Gốc

  Ngày 1/8/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định 921/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

  Tỉnh Quảng Ngãi được cấp 647,3 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

  Quyết định nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 647,3 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

  Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.

  Theo Chinhphu.vn

  Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202208/xuat-cap-6473-tan-hat-giong-lua-ho-tro-tinh-quang-ngai-3128165/