Xử phạt công ty gạch Granit Nam Định vì hành vi xả nước thải ra KCN Hòa Xá

UBND tỉnh Nam Định xử phạt Công ty CP gạch Granit Nam Định vì cố tình thực hiện hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Xá.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần gạch Granit Nam Định (lô D4, D5, đường 10, Khu công nghiệp Hòa Xá, TP.Nam Định) do có hành vi xả thải trái phép vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Xá.

UBND tỉnh Nam Định xử phạt Công ty CP gạch Granit Nam Định vì cố tình thực hiện hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Xá

UBND tỉnh Nam Định xử phạt Công ty CP gạch Granit Nam Định vì cố tình thực hiện hành vi xả trái phép nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Xá

Theo đó, công ty này đã vi phạm quy định tại điểm e khoản 5 Điều 15 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP, mức phạt 350 triệu đồng.

Quyết định nêu rõ: "Công ty CP gạch Granit Nam Định phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật".

Văn bản yêu cầu Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nam Định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Quyết định được giao cho ông Nguyễn Kim Túc (người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần gạch Granit Nam Định) để chấp hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định cũng được gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định để thu tiền phạt; gửi cho Ban Quản lý các khu công nghiệp để tổ chức thực hiện; gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định để biết và phối hợp thực hiện.

Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định được ban hành dựa vào nhiều căn cứ, trong đó có Biên bản vi phạm hành chính lập ngày 2/6/2023; Biên bản số 01/BB-XM ngày 14/6/2023 về việc xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty CP gạch Granit Nam Định. Đồng thời xét văn bản số: 754/STP-VB-QLXLVPHC ngày 15/6/2023 của Sở Tư pháp; 2230/STNMT-TTra ngày 16/6/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường và theo đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tại Tờ trình số 712/TTr- BQLCKCN ngày 19/6/2023./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/xu-phat-cong-ty-gach-granit-nam-dinh-vi-hanh-vi-xa-nuoc-thai-ra-kcn-hoa-xa-post1029103.vov