Xử lý vi phạm xây dựng: Thu gần 7,5 tỷ đồng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Theo UBND TP.HCM, trong năm 2007 tình trạng xây dựng trái phép còn xảy ra nhiều. Nội dung thông báo kết luận, có khoảng 13.400 vụ vi phạm xây dựng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/03/28/101129/6931