Xử lý chủ trang web "Timnhanh…"

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trang web "Timnhanh…" của Công ty CP VON hoạt động như một tờ báo điện tử với nhiều chuyên mục lấy lại bài từ các báo khác, thêm bớt nội dung, không có bản quyền tác giả, và đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung xấu.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/108723.cand