Xóa đói nghèo từ cây chít rừng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhờ sáng tạo trong cung cách làm ăn, gia đình ông Tống Đại Học ở xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) đã xóa được đói nghèo, vươn lên làm giàu có từ cây chít rừng.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130732&sub=56&top=38