Quốc hội khóa XIV: Tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới

Quốc hội khóa XIV: Tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn mới

LTS: Kỳ họp thứ mười một - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương...

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

Quốc hội khóa XIV: Thành công nhưng vẫn cần đổi mới tư duy xây dựng luật

Quốc hội khóa XIV: Thành công nhưng vẫn cần đổi mới tư duy xây dựng luật

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Kỳ họp với nhiều dấu ấn quan trọng

Niềm tin vào sự đổi mới, phát triển!

Niềm tin vào sự đổi mới, phát triển!

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Công bố kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

Nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với nhiều thành tựu nổi bật

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 12 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 12 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Cơ cấu tổ chức Chính phủ đương nhiệm

Cơ cấu tổ chức Chính phủ đương nhiệm

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Infographic: Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Infographic: Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Hôm nay, bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Những nội dung quan trọng của ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 11, Quốc hội hội khóa XIV

Những nội dung quan trọng của ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 11, Quốc hội hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 11 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 11 Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

HÌNH ẢNH BÊN LỀ PHIÊN HỌP QUỐC HỘI SÁNG NGÀY 05/4, KỲ HỌP THỨ 11 QUỐC HỘI KHÓA XIV

ĐBQH NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM: TÍNH DÂN CHỦ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ NÉT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIV

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: - Miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kế nhiệm

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: - Miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc kế nhiệm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 08 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 08 KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Thông cáo báo chí số 8 kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 8 kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước

Quốc hội biểu quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV

Quốc hội biểu quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV

Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn

Nhân sự lãnh đạo chủ chốt ở Quốc hội sau khi kiện toàn

ĐBQH NGUYỄN QUỐC BÌNH: QUỐC HỘI KHÓA XIV ĐÃ CÓ NHIỀU ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN VÀ SÁNG TẠO

Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tóm tắt quá trình công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ

Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIV

Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIV

Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIV

Gặp mặt đại biểu Quốc hội khóa XIV