Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước

Tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong những ngày hội lớn của đất nước

Tính đến thời điểm này, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành,...
Đường phố Hà Nội 'thay áo mới' chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đường phố Hà Nội 'thay áo mới' chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hà Nội tràn ngập sắc đỏ chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội tràn ngập sắc đỏ chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Tuyên truyền, cổ động cho Đại hội Đảng cần ấn tượng, tràn đầy sắc xuân

Tuyên truyền, cổ động cho Đại hội Đảng cần ấn tượng, tràn đầy sắc xuân

Cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng: Tạo điểm nhấn để đạt hiệu quả đẹp và tăng tính tuyên truyền

Cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng: Tạo điểm nhấn để đạt hiệu quả đẹp và tăng tính tuyên truyền

Hà Nội trang hoàng chào mừng đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam

Đường phố Hà Nội trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đường phố Hà Nội trang trí rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ, áp phích chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ, áp phích chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hà Nội trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hoàn thành công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước ngày 15-1

Hoàn thành công tác tuyên truyền, cổ động trực quan trước ngày 15-1

Hà Nội: Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Hà Nội: Kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII